Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Innovációs Szövetség előkészítő workshop

2012.04.20

 A workshop célja  Maus György (MGM-Consulting Kft.) által javasolt Veszprémi Kutató Repülőtér megvalósítása céljából létrehozandó Innovációs Szövetség potenciális résztvevőivel történő tájékoztató és tájékozódó megbeszélés.

veszprem_varoshaza3_nagykep.jpg

 
Helyszín: Veszprém Városháza, 8200 Veszprém, Óváros tér 9., Kossuth terem
Időpont: 2012. április 19-én, de. 10:00 órától du. 13:30 óráig
 
Koordinátor szervezők
 
Maus György
MGM-Consulting Kft.
Brányi Mária
Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere
Józsa Tamás
kabinetfőnök,Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Meghívott résztvevők
 
Horváth Zsolt Csaba
BME Repülési és Hajózási Tanszék
Dr. Kovács Kristóf
rektori megbízott, Pannon Egyetem Külső Kapcsolatok Irodája
Dieter Ernst
IWC – Innovation & Water, Berlin
Dr. Jászay Tamás
prof. emeritus BME
Dr. Bábosik István
prof. emeritus, ELTE
Nagy Attila
ELTE Egyetemi Szolgáltatást Szervező Kft.
Mazák György
szakértő
Szabó Béla
MGM-Consulting felkért szakértő
 
Workshop összefoglaló
 
Brányi Mária Porga Gyula Veszprém Megye Jogú Város polgármesterének nevében köszöntötte a megjelenteket, egyúttal biztosította a Város támogatását és közreműködését a projekt javaslat megvalósítása érdekében.
 
Maus György ismertette a cég referenciáit és nemzetközi kapcsolatrendszerét valamint fő tevékenységeit a tagállamok közötti kooperáció, innováció és K+F továbbá a tudományos művek kiadása terén. Röviden vázolta a projekt potenciális hátterét, célkitűzéseit, megvalósításának tervezett menetrendjét, szervezeti és pénzügyi feltételeit.  
 
Brányi Mária ismertette a Város gazdasági, tudományos és kulturális szerepét régiós és országos viszonylatban. Kiemelt stratégiai célként jelölte meg a nemzetközi, országos és régiós együttműködést a felsőoktatás, kutatási intézmények és versenyszféra szereplőivel növelve ezáltal a város és a régió innovációs potenciálját. Ebbe a stratégiába illeszkedik a Kutató Repülőtér projekt javaslat melynek megvalósításában a Város részt kíván venni.
 
Szabó Béla, MGM-Consulting felkért szakértője vázolta a CO2 kvóta kapcsán most életbe lépett európai környezetterhelési díj repülőgépiparra és szolgáltatókra gyakorolt hatását. A projekt javaslat egyik pénzügyi forrás oldalát képezhetik a repülési piac szereplőinek kvóta barter ügyletei. A javaslatot jónak tartotta, kijelentette hogy az előkészítési és tervezési szakasz kidolgozásában részt kíván venni.
 
Horváth Zsolt Csaba, BME Repülési és Hajózási Tanszék oktatója ismertette a magyarországi repülőterek kapacitásait és potenciális hasznosítási lehetőségeit. Mint volt légügyi főigazgató és közlekedéshatósági vezető a Veszprémi Clean Sky – Green Airport innovációs és kutatási projekt helyszínt jónak tartotta. Felvázolta a BME különböző pályázati kezdeményezéseit illetve nyilatkozott, hogy konkrét menetrend, célkitűzések, feladat meghatározás és pénzügyi szerepvállalás tisztázását követően a BME fantáziát lát a projektbe történő bekapcsolódásra. 
 
Dr. Kovács Kristóf, rektori megbízott, Pannon Egyetem Külső Kapcsolatok Irodája képviseletében röviden bemutatta a Pannon Egyetem intézményeit, tanszékeit és oktatási kutatási kapacitásait. Az Egyetem Veszprémen kívül Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron, Szombathelyen működtet karokat és képzési helyeket, ezáltal a Pannon Egyetem Dunántúl egyik legnagyobb felsőoktatási intézménye. Nyilatkozott, hogy a munka megbeszélésen megfigyelőként vesz részt és csak a konkrét feladat meghatározását követően tud az egyetem dönteni az együttműködésről.
 
Dr. Jászay Tamás prof. emeritus, BME, jónak tartotta a kezdeményezést különös tekintettel a klímaváltozás, fenntarthatóság és energiahatékonyság aktuális problémáira. Megítélése szerint a jövőben a világon a legnagyobb CO2 kibocsátó a közlekedési ágazat lesz. Ezért egy integrált fenntarthatósággal, energiahatékonysággal, közlekedéssel és a hozzá tartozó humán erőforrás képzéssel foglalkozó innovációs kompetencia központ nemzetközileg is sikeres lehet. A projekt tervezéséhez, élőkészítéséhez biztosítja hazai és nemzetközi tapasztalatait és tudományos kapcsolat rendszerét.
 
Dieter Ernst, IWC – Innovation & Water Berlin, ismertette szakmai hátterét és a nemzetközi innovációs és kutatási projektek kapcsán szerzett projektmenedzseri tapasztalatait. Bár borúsan ítélte meg a Magyarország irányában jelenleg meglévő befektetési kedvet, egy megfelelően körülhatárolt integrált mintaprojekt esélyes lehet. A Technische Universitaet Berlin kutatási igazgatója már nyilatkozott, hogy konkrét menetrend, célkitűzések, feladat meghatározás és pénzügyi szerepvállalás tisztázását követően részt kíván venni a veszprémi projektben.
 
Dr. Bábosik István prof. emeritus, ELTE és Nagy Attila, ELTE Egyetemi Szolgáltatást Szervező Kft. nevében ismertették az Egyetem Neveléstudományi Intézetének múltját, tapasztalatait és eredményeit. Egyben kifejtették egy integrált szakmai képzési kompetencia központ várható pozitív hatását a térségi foglalkoztatás, versenyképesség vonatkozásában.
Nyilatkoztak, hogy részt kívánnak venni a projektben és konkrét tematika és feladat meghatározást követően közreműködnek és módszertani támogatást nyújtanak „Képzők Képzése” formájában.
 
Mazák György, mint Maus György által  felkért veszprémi szakértő ismertette a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőtér történetét továbbá a közelmúlt repülőtérrel kapcsolatos eseményeit. A Veszprémi Kutató Repülőtér megvalósítása céljából létrehozandó Innovációs Szövetség projektet jónak tartja ezért is kezdeményezte a város vezetésének a workshop megtartását.
 
Józsa Tamás, kabinetfőnök,Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, megerősítette a Város projekt részvételi szándékát és elfogadta Maus György által javasolt menetrendet miszerint az első lépésben Konzorciumi együttműködési keret megállapodást köt a „Kutató Repülőtér” projekt megvalósítása céljából egy közösen létrehozandó Innovációs Szövetség megalakítására. (megállapodás egyeztetés 2012.04.27., megállapodás aláírása 2012.05.04.) A megállapodás megkötését követően kerül sor a potenciális partnerekkel (hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények, kutató intézetek, piaci szereplők) történő konkrét egyeztetésekre.